ಸೂಚನೆಗಳು
Instructions:-
A). ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
Online application does not qualify the candidate for selection.
B). ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ದೇಹ ದಾರ್ಢ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡವು ತಮಗೆ ಇರುವ ಕುರಿತು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
Candidates should ensure that they meet the physical fitness criteria for the post before applying.
C). ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಸ್ಪಷ್ಟ/ಅಪೂರ್ಣ/ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ/ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
Candidates shall be directly and fully responsible for any unclear/incomplete/incorrect or false information provided by the candidate while filling the application. Candidates will not be allowed to change the information/details provided in the online application at any stage. Therefore, candidates should read and understand all the points mentioned in this notification properly while filling the online application and fill the application properly.
D). ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಾದರೂ.
Application fee is non-refundable for any reason whtasever.
E). ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅವನು/ಆಕೆಯನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
If any candidate brings/attempts to bring external pressure regarding his/her selection, such candidate's candidature will be cancelled and he/she will be disqualified from further selection process.
F). ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
There will be no correspondence with the Department regarding direct recruitment selection process.
G). ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಬಂಧ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಗೈರುಹಾಜರಾದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿತ್ವವು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ರದ್ದಾಗುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
The candidature of the candidate shall be automatically cancelled if the candidate is absent on the dates fixed by the selection authority/recruiting authority for the direct recruitment process. No correspondence will be allowed in this regard.
H). ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಿಗಾವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
The candidate should keep the mobile number and e-mail id provided while applying online till the recruitment process is completed.
Circle Notification No of Posts Prescribed Qualification Start Date to Apply Online Last Date to Apply Online Last Date to Pay Application Fees
ಬೆಂಗಳೂರು - Bengaluru   ಎ5/ಮುಅಸಂ(ಪ್ರಾ)/ಸಿಬ್ಬ0ದಿ/ಸಿಆರ್-29/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 16.09.2023 33 SSLC / Equivalent 27-09-2023 10:00 26-10-2023 23:59 31-10-2023 16:00
ಬೆಳಗಾವಿ - Belagavi  ಎ2/ಇಎಸ್‌ಟಿ/ಅವೀನೇನೇ/ಸಿಆರ್-24/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 15.09.2023 20
ಬಳ್ಳಾರಿ - Bellary     ಎ4/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ನೇನೇ/ಅ.ವೀ/ಸಿಆರ್-36/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 15.9.2023 20
ಚಾಮರಾಜನಗರ - Chamarajanagara ಎ2/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅ.ವೀ.ನೇ.ನೇ/ಸಿಆರ್-೦6/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 16.9.2023 32
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - Chikkamagaluru   ಎ4/ಇಎಸ್‌ಟಿ/ನೇಮಕಾತಿ/ವಿವ-25/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 16.09.2023 25
ಧಾರವಾಡ - Dharwad     ಬಿ4/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅವೀ/ನೇನೇ/ಸಿಆರ್-39/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 16.09.2023 7
ಹಾಸನ - Hassan     ಎ3:ಸಿಬ್ಬಂದಿ:ಅವೀನೇನೇ:ವಿವ-25/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 19.09.2023 20
ಕೆನರಾ - Kanara ಎ1/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅ ವೀ/ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ/ಸಿಆರ್-11/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 15.09.2023 32
ಕಲಬುರ್ಗಿ - Kalaburgi ಎ5/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅವೀ/ನೇನೇ/ಸಿಆರ್/21/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 15.09.2023 23
ಕೊಡಗು - Kodagu ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ/ಸಿಆರ್-25/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 16.09.2023 16
ಮಂಗಳೂರು - Managaluru ಎ4/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅ.ವೀ.ನೇ.ನೇ./ವಿವ.31/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 16.09.2023 20
ಮೈಸೂರು - Mysore ಎ2/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅ.ವೀ/ನೇ.ನೇ/ಸಿಆರ್-10/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 15.09.2023 32
ಶಿವಮೊಗ್ಗ - Shivamoga ಎ1/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅ.ವೀಕ್ಷಕ/ನೇ.ನೇಮಕಾತಿ/ಸಿಆರ್-18/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 16.09.2023 30
Minimum Age Maximum Age For SC/ST/CAT1 Maximum Age For 2A/2B/3A/3B Maximum Age For General Category
18
33 32 30
ಸೂಚನೆಗಳು
Instructions:-
  1. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮಾಡಲು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದು
    Applicants must read the Notification & Online Instructions carefully to know the eligibility criteria and other requirement for filling 'Online Application'.
  2. ಆನ್-ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು
    Application submitted through On-Line does not imply that candidate has fulfilled all the criteria given in the Notification and Application is subject to subsequent scrutiny and the application can be rejected if found to be ineligible at any point of time.
  3. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ N¢. ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
    Please go through the instructions step-by-step patiently. Application Form will be opened at the completion of all the instructions

Step 1:-
“New Registration” ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
Click on the “New Registration”Button below.
Step 2:-
ಮೂಲಭೂತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ. ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ತಂದೆಯ ಹೆಸರು, ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ
Fill up the basic details viz. Full Name, Father’s name, Mother's Name, Date of Birth, Mobile No, E-mail Address etc.,
Step 3:-
ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್‌ಗಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
Follow the instructions and complete the Registration process step-by-step for generating a Registration Id & Password for login.
ಸೂಚನೆಗಳು
Instructions:-
ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಐಡಿ/ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ/ಮರೆತಿರುವವರು 'Forgot Registration ID / Password' ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಐಡಿ/ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
Candidates who have already Registered but have lost / forgot their Registration Id / Password can click on 'Forgot Registration ID / Password' Button and fill up the details to display their Registration ID / Password
Step 4:-
ನೋಂದಣಿ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು-ಬಾರಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ನೋಂದಣಿ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
Login using the generated Registration Id & Password. Fill the one time contact details.
ಸೂಚನೆಗಳು
Instructions:-
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
The personal & contact details will be reflected across all the posts for the convenience of the candidates.
Step 5:-
ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹುದ್ದೆ ಅನ್ವಯಿಸು Apply ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ,ನೇರ ಮೀಸಲಾತಿ/ ಸಮತಲ ಮೀಸಲಾತಿ (ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ) ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಜಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
Click on the Apply Button of the post which you wish to apply to fill the respective application details like Educational Qualification, Horizontal & Vertical Reservations (As Applicable) etc., Upload Photograph with Signature and Upload required documents.
Step 6:-
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು 'Final Submit’ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
You can modify any details in the application if required, else click on 'Final Submit' button to make your Payment and to get Application Preview.
ಸೂಚನೆಗಳು
Instructions:-
ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
Candidates will not be able to modify any details in their application after clicking on 'Final Submit' Button.
Step 7:-
To ease the payment of fees, payment are made available now:- Post Office Payment
Click on Post Office Challan first to print the Challan and pay the Prescribed fees as mentioned, in the nearest E-payment Post Offices in Karnataka only .
ಸೂಚನೆಗಳು
Instructions:-
DD, Postal Order, Money Orders will not be accepted. Applications for which fees is not paid within the last date will be summarily rejected.
Step 8:-
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು Application Preview ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
Finally click on Application Preview to take the print-out of the ONLINE application.
Step 9:-
ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು (ಅನ್ವಯಿಕ ಪೋಸ್ಟ್) ವೀಕ್ಷಿಸಲು Home ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು Logout ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Click on Home Button to Apply for a different post or to view the submitted Applications (Applied Post). Else Click on Logout Button anytime to close the application at any stage.